Settings and activity

 1. 4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Räkna.net  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Mårten Woxberg supported this idea  · 
 2. 11 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Räkna.net  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Tack för tipset! Jag gillar idén, och ska försöka komma på ett enkelt sätt att implementera den. Andra exempel är att välja mellan trappstegsamortering, rak amortering och annuitetslån, att ha några år amorteringsfritt osv.

  Mårten Woxberg supported this idea  · 
 3. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Räkna.net  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Mårten Woxberg shared this idea  · 
 4. 3 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Räkna.net  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Mårten Woxberg supported this idea  · 
  Mårten Woxberg shared this idea  ·