Hur kan vi förbättra Räkna.net?

Räkna på Privatleasing -> Billån

Tror många med mig brottas med faktiska kostnaden av bilköp, både via privatleasing med restvärde (som sedan belånas) och billån direkt.

Nu använder jag Avbetalning av lån och slår in med två olika siffror och räntor för att få fram slutresultatet.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Mårten Woxberg shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base