Settings and activity

 1. 1 vote
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Räkna.net  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  Kalle Svensson commented  · 

  Christian, prova att fylla i t ex 60 000 kr som lön, Stockholm, ej med i kyrkan. Din sida säger 40 835 kr netto. Kollar man Skatteverkets tabell 30 står det i stället att 19 393 ska dras i skatt, vilket ger 40 607 kr netto.

  Gör man motsvarande för lite högre lön, säg 80 000 kr, säger din sida 49 685 kr netto medan man enligt Skattetabellen får 49 007 kr netto.

 2. 4 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Räkna.net  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Kalle Svensson supported this idea  ·