Hur kan vi förbättra Räkna.net?

Milersättning för pendlare

Det vore kanon om man smidigt kunde räkna ut exakt hur mycket man får tillbaka på skatten när man pendlar varje dag.

4 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
A shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base