Hur kan vi förbättra Räkna.net?

Beräkningen av jobbskatteavdrag för inkomståret 2017 är ej korrekt vid högre årsinkomster > 599822 kr. Kolla med Skatteverket!

Beräkningen av jobbskatteavdrag för inkomståret 2017 är ej korrekt vid högre årsinkomster.Beräkningen ska göras enligt följande om arbetsinkomsterna överstiger 599 822 kr (13,54 prisbasbelopp).
Skillnaden mellan 2,155 prisbasbelopp (95 466,5) och grundavdraget, multiplicerad med skattesatsen för kommunal inkomstskatt, med avdrag för 3 % av de arbetsinkomster som överstiger 13,54 prisbasbelopp (599 822).

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Magnus Belfrage shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Kalle Svensson commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Christian, prova att fylla i t ex 60 000 kr som lön, Stockholm, ej med i kyrkan. Din sida säger 40 835 kr netto. Kollar man Skatteverkets tabell 30 står det i stället att 19 393 ska dras i skatt, vilket ger 40 607 kr netto.

    Gör man motsvarande för lite högre lön, säg 80 000 kr, säger din sida 49 685 kr netto medan man enligt Skattetabellen får 49 007 kr netto.

Feedback and Knowledge Base