Hur kan vi förbättra Räkna.net?

Genom att fördjupa er och granska Arbetslöshetskassans reglementen. Politiken idag har en falsk marknadsföring.

Hej!
Hej! Skulle bara vilja upplysa om att det endast är en ny arbetsvillkor på "12 månader á 40h/v" som ger en rätt till full ersättning. Det vill säga den beräkning som göres på er sida blir ute rättvisande om man bara skriver i sin månadslön, i och med att en ny arbetsperiod kan omfatta 6 månader.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Staffan Heldner shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base