Hur kan vi förbättra Räkna.net?

Skattesatts

Kunna lägga in valfri skattesats på "beräkna sparande i fonder och aktier". Inte bara 30% som idag.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Marcus shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base