Hur kan vi förbättra Räkna.net?

Ni har fel formel med ränta på ränta. Ta 50 000 kr som står i 20 år med 5% ränta. Ni ger fel svar (inget månatligt sparande)

Ni har fel formel med ränta på ränta. Ta 50 000 kr som står i 20 år med 5% ränta. Ni ger fel svar (inget månatligt sparande)
Återställ

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Mackan commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Är du säker innan du klagar?
    Har du ens läst beskrivningen längst ner på sidan?
    Jag tycker den verkar räkna rätt. Skatt.

Feedback and Knowledge Base