Hur kan vi förbättra Räkna.net?

Räkna ut GAMLA fastighetskatten

Så man vet vad den skulle vara om skatten kom tillbaka i sin gamla form. Intressant både för de som är för och emot skatten

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Calle shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base